Viminacijum

Arheološki park Viminacijum zvanično je otvoren 5. oktobra 2006. godine. Tada su i voda i struja dovedeni do objekata na lokalitetu, obezbeđena je dvadesetčetvoročasovna čuvarska služba (12 čuvara), a uveden je i dvadesetčetvoročasovni video nadzor. Na Viminacijumu je zaposleno 20 mladih ljudi iz okolnih mesta. Arheološki park raspolaže sa tavernom u kojoj se posetioci mogu okrepiti tokom posete lokalitetu, suvenirnicu sa velikim izborom suvenira, knjiga, i edukativnih igara. Toaleti postoje na dva objekta u okviru parka (mauzolej i amfiteatar).

Sedam objekata je pokriveno i otvoreno za posetioce:

Severna Glavna kapija legijskog logora (Porta praetoria)
Rimske terme
Mauzolej u kojem je najverovatnije sahranjen rimski imperator Hostilijan
Mamut park
Domvs Scientiarvm
Zanatski centar sa pećima za proizvodnju keramike i opeke
Paleohrišćanska memorija (zbog specifične lokacije unutar Termoelektrane Drmno dostupna za posete samo u izuzetnim uslovima i uz ranije najave obezbeđenju TEKO Kostolac B)

Turistička promocija Viminacijuma zahtevala je ispunjavanje niza uslova neophodnih za normalno funkcionisanje. Izrađen je projekat turističke signalizacije iz svih putnih pravaca ka Viminacijumu, a na terenu je i postavljena turistička signalizacija iz pravca od Beograda do Viminacijuma. Sa evropskim brodarima postignut je dogovor o satnici posete Viminacijumu. Poseta Viminacijumu uvrštena je u biciklističku rutu Atlantik – Crno more kao punkt D210.

Ukoliko se nalazite u Viminacijumu i imate vremena obavezno produžite ka Srebrnom jezeru i drugim znamenitostima Istočne Srbije.