Manastir Nimnik

Manastir se nalazi u blizini sela Kurjače, na putu Veliko Gradište – Požarevac i udaljeno je oko 20km od Srebrnog jezera.

Vreme nastanka Manastira Nimnik, prema povelji Kneza Lazara, datira pre 1389. godine odnosno pre Kosovske bitke. Kao ktitor manastira navodi se vojvoda Kneza Lazara, Bogosav, koji se pominje u narodnoj pesmi „Knez Bogosav i Starina Novak“. Za vreme Karađorđa 1813. godine manastir je od strena Turaka bio opljačkan, spaljen i do temelja srušen. Obnovio ga je Knez Miloš 1825. godine uz narodnu pomoć. Deceniju i po kasnije crkva je ponovo obnovljena i podignuta je zvonara, jedno zvono poklonila je popadija Petrija, udova Jakova Petrovića koji je bio paroh pri ovoj crkvi, a drugo zvono poklonio je Stevan Protić, trgovac iz Rama. Negde između 1851. – 1852. godine u manastiru je bila škola u kojoj su predavali kaluđeri.

Ulaz u manastir Nimnik

U poslednja dva veka manastir Nimnik služi kao parohijska crkva, a tek ga 1936. episkop Venijamin pretvara u ženski opštežiteljski manastir, kakav je do danas ostao, iako je i dalje parohijska crkva za kurjačko-popovačku parohiju.

Arhitektura Nimnika posvećena je prazniku prenosa moštiju svetog Nikolaja. To je jednostavna građevina, sagrađena od lomljenog kamena, sa krovom na dve vode. Uglovi zgrade rađeni su od većih komada tesanog kamena, donetih možda sa nekog antičkog lokaliteta. Nema oltarske niti pevačkih apsida. S obzirom da je današnja crkva podignuta na temeljima starije, možemo pretpostaviti da je i starija imala sličan izgled. Unutrašnjost nije živopisana.

Manastir Nimnik u krupnom planu

Manastir Nimnik ima dve kapele. Prva se zove Svetinja i nalazi se na grobu devojčice koju su prema predanju ubili hajduci. Druga kapela se nalazi u manastirskom konaku i posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Crkva manastira zidana je običnim, neobrađenim kamenom sa primesama obrađenih kamenih blokova.

Prema popisu iz 1851. godine crkva nije imala freske, već je unutrašnjost hrama bila omalterisana i okrečena, sve do 1966. kada je počelo veliko renoviranje koje je završeno 1998.

U neposrednoj blizini nalazi se dosta poznatiji manastir Tumane.