Golubačka Tvrđava - Renovirana i Otvorena za turiste

Golubačka Tvrđava – Renovirana i Otvorena za turiste

Golubački grad odn. Golubačka tvrđava je srednjovekovno utvrđenje, spomenik kulture od posebnog značaja. Nalazi se u nacionalnom parku „Đerdap“, na desnoj obali Dunava, četiri kilometara nizvodno od Golupca. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na ulazu u Gvozdena vrata.

Golubački grad je građen lepezasto i obuhvata tri dela: prednjeg grada, zadnjeg grada i gornjeg grada (sa citadelom). Čini ga zajedno 10 (9+1) kula i dve krupne kolske kapije. Kule su pozno Turci pojačali otvorima za topove i izgradnjom još jedne kule (10.) oko 1480. godine. Ispred grada se nalazi frontalni zid koji čini spoljni zid šanca, a koji je po svoj prilici bio pun vode jer je svezan sa Dunavom koji ga je punio.
Grad je poteškim lancem spojen sa stenom Babakaj koja i dan danas viri iz vode u sred Dunava, tako da je tu kontrolisao drumski i rečni saobraćaj kroz Đerdapsku klisuru. Ispred utvrđenja je bilo civilno naseljeno mesto, o čemu danas svedoče samo neki nepotpuno istraženi objekti.

POTPUNO RENOVIRANA GOLUBAČKA TVRĐAVA
Rekonstrukcija i opremanje kompleksa Golubačke tvrđave, kulturno-istorijskog spomenika iz XIV veka, počelo je u septembru 2014. godine. Pored radova, izvedena su i obimna arheološka istraživanja koja su dovela do novih otkrića, koja će upotpuniti saznanja o istoriji ovog srednjovekovnog utvrđenja.
Kompleks Golubačke tvrđave još tokom procesa rekonstrukcije privukao je pažnju velikog broja turista iz celog sveta, pa je tako 2017. godine kompleks ugostio oko 65000, a 2018. godine oko 86000 posetilaca.
Ceo kompleks obuhvata pored rekonstruisane tvrđave i centar za posetioce koji je otvoren u julu 2016. godine (veličine preko 960 kvadratnih metara, u kojem se nalaze stalna postavka o Golubačkoj tvrđavi, kafeterija, suvenirnica i prostorije Društva „Tvrđava Golubački grad“), kao I “marinu” dužine 400 metara koja je omogućila postavljanje pristana za prihvat velikih rečnih kruzera i drugih polovila (dogovoreno je već 80 brodova koji će pristati u 2019.godini)

CENOVNIK ULAZNICA GOLUBAČKE TVRĐAVE
Tvrđava Golubački grad je, zarad bezbednosti posetilaca, podeljena na četiri zone – zelenu, plavu, crvenu i crnu, u koje će se ulaziti samostalno ili uz pomoć vodiča.
Zelena zona
Zelena zona je dostupna svim kategorijama turista i obuhvata tri kule i Palatu. U Palati je smeštena digitalna prezentacija kompletne Tvrđave i u njoj se odvijaju prezentacije vodiča. Palata je dostupna i osobama sa inviliditetom odnosno osobama koje se kreću uz pomoć ili u kolicima. Kule nisu dostupne osobama koje se kreću uz pomoć kolica. U Ulaznoj kuli ili kuli 8, na sva tri sprata smeštena je izložba posvećena vitezovima. U Zelenu zonu mogu da uđu maloletna lica (deca) samo u pratnji roditelja. Za grupne posete obavezan je vodič Kompleksa Tvrđava Golubački grad.
Cene ulaznica za zelenu zonu trvđave Golubac iznose za pojedinačnu ulaznicu, 600 dinara i uz nju je uključen i parking. Za školske ekskurzije pojedinačna ulaznica je 150 dinara i obuhvata samo ulaz u Palatu. Deca do 12 do 18 godina ulaznicu će plaćati 120 dinara, a penzioneri 300 dinara. Međutim, cena za penzionere važi samo ako su članovi nekog registrovanog udruženja penzionera, što je više nego nesvakidašnje rešenje s obzirom na to da se ovaj status stiče u skladu sa Zakonom.
Plava zona
Plava zona je “srednje teška zona” i nije otvorena za samostalne posete turista već je dostupna samo uz pratnju posebnih pratilaca. Staza zahteva viši nivo fizičke spremnosti posetilaca i na njoj mogu da borave u isto vreme samo grupe do 5 posetilaca. Ulazak i poseta ovoj zoni je zabranjena maloletnim licima. Cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara.
Crvena zona
Crvena zona je “teška zona” i nije otvorena za samostalne posete turista već je, kao i plava zona, dostupna samo uz pratnju posebnih pratilaca, odnosno zaposlenih u Kompleksu. Staza zahteva veoma visok nivo fizičke spremnosti posetilaca i na njoj mogu da borave u isto vreme samo grupe do 5 posetilaca. Ulazak i poseta ovoj zoni je zabranjena maloletnim licima. Cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara.
Crna zona
Crna zona Golubačke tvrđave je “izuzetno teška zona” i nije otvorena za samostalne posete turista već je dostupna samo uz pratnju posebnih vodiča. Staza zahteva najviši nivo fizičke spremnosti posetilaca i njome može da se kreće samo po jedan posetilac u pratnji pratioca iz Kompleksa. Zona nije preporučljiva osobama sa srčanim slabostima. Ulazak i poseta ovoj zoni je zabranjena maloletnim licima. Cena pojedinačne ulaznice je 1200 dinara. Ulaznica za ovu zonu omogućava i ulazak u plavu zonu.

RADNO VREME GOLUBAČKE TVRĐAVE
Ukoliko želite da posetite Tvrđavu Golubački grad znajte da je otvorena svakim danom osim ponedeljkom. Radno vreme zavisi od sezone:
Januar, Februar i Decembar: 10h – 15h
Mart: 10h – 16h
Od April do Avgusta: 10h – 19h
Septembar: 10h – 18h
Oktobar: 10h – 17h
Novembar: 10h – 16h

Leave your comment