Description

Ove godine održava se 11. Međunarodni Festival turističkog i ekološkog filma SILVER LAKE TOURFILM FESTIVAL – SILAFEST’19, koji će se održati na obali dunava, u Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru od 01.do 7. septembra 2019.

 

 

Festival ekološkog, turističkog i promotivnog filma, član CIFFT – Medjunarodne asocijacije turistički i ekoloških filmova koja je pod patronatom UNWTO – Turistčke organizacije Ujedinjenih nacija.

Festival u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave turizmom i ekologijom i to u najširem tumačenju ovih oblasti. Filmovi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju Festivala ne mogu biti stariji od tri godine. Kao godina završetka filma smatra se godina kada je film ušao u komercijalnu distribuciju u matičnoj zemlji. Svi filmovi koji od strane selekcione komisije budu prihvaćeni u zvaniču selekciju festivala postaju nastavna baza za studente katedri za turizam Visoke turističke škole strukovnih studija, partnera organizatora Festivala, i mogu se emitovati na zatvorenim studijskim projekcijama. Ne postoji ograničenje u trajanju filmova, ali se preporučuje da autori apliciraju sa filmovima koji traju do 30 minuta.

Festival od 2016. sarađuje sa grčkim festivalom YPERIA.